Sách tiếng Việt
339 H̀ 200 M
Kinh tế vĩ mô :
DDC 339
Tác giả CN Herland, Michel
Nhan đề Kinh tế vĩ mô : Giáo khoa - bài tập - bài giải / Michel Herland
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Kinh tế, 1994
Mô tả vật lý 342 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế vĩ mô
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000006771, 1000013732
000 00000nam a2200000 4500
00111675
00211
0042BEFE28E-E834-4294-8B81-7461FB7CBF4B
005201505220826
008130110s1994 vm| vie
0091 0
039|a20150522082656|bhientrang|c20040816|dvanpth|y20031117|zthanhntk
082 |a339|bH̀ 200 M
100 |aHerland, Michel
245 |aKinh tế vĩ mô : |bGiáo khoa - bài tập - bài giải / |cMichel Herland
260 |aTp. HCM : |bĐại học Kinh tế, |c1994
300 |a342 tr. ; |c19 cm
534 |aNguyên tác: Auto - manuel de Macroéconomie
650 |aKinh tế vĩ mô
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000006771, 1000013732
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kinhtevimogiaokhoabtapbgiai_michelherland/0biathumbimage.jpg
890|a2|b23|c1|d7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000013732 Kho đọc Sinh viên 339 H 200 M Sách Tiếng Việt 2
2 1000006771 Kho đọc Sinh viên 339 H 200 M Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét