Sách tiếng Việt
915.97̀04 C 120
Cẩm nang hướng dẫn du lịch. Tập 1 /
DDC 915.97̀04
Nhan đề Cẩm nang hướng dẫn du lịch. Tập 1 / Nguyễn Bích San và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2000
Mô tả vật lý 536 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Du lịch - Cẩm nang
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bích San
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000006816
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002981
000 00000nam a2200000 4500
00111664
00211
0042D2280B4-4AB1-497D-8770-F8C18C929C52
005201508050820
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20150805082009|bvinhpq|c20040903|dvanpth|y20031117|zthanhntk
082 |a915.97̀04|bC 120
245 |aCẩm nang hướng dẫn du lịch. Tập 1 / |cNguyễn Bích San và những người khác
260 |aHà Nội : |bVăn hóa thông tin, |c2000
300 |a536 tr. ; |c19 cm
650 |aDu lịch - Cẩm nang
700 |aNguyễn Bích San
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000006816
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002981
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/910_dialy_dulich/camnanghuongdandulich_nguyenbichsan/page_001thumbimage.jpg
890|a2|b61|c1|d7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000002981 Kho tham khảo (SDH cũ) 915.9704 C 120 Sách Tiếng Việt 2
2 1000006816 Kho đọc Sinh viên 915.9704 C 120 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét