Sách tiếng Việt
526.9 H 407 H
Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu /
DDC 526.9
Tác giả CN Hoàng Ngọc Hà
Nhan đề Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu / Hoàng Ngọc Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2001
Mô tả vật lý 219 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Trắc địa học
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000006848
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002990
000 00000nam a2200000 4500
00111658
00211
00400015F56-E255-4834-B339-FBD95927B795
005201612211642
008130110s2001 vm| vie
0091 0
039|a20161221164213|boanhntk|c20130924163437|dvanpth|y20031117|zthanhntk
082 |a526.9|bH 407 H
100 |aHoàng Ngọc Hà
245 |aTính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu / |cHoàng Ngọc Hà
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2001
300 |a219 tr. ; |c27 cm
650 |aTrắc địa học
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000006848
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002990
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/520_thienvanhoc_khoahoclienhe/tinhtoantracdiavacsdl_hoangngocha/0page0001thumbimage.jpg
890|a2|b2|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000002990 Kho tham khảo (SDH cũ) 526.9 H 407 H Sách Tiếng Việt 2
2 1000006848 Kho đọc Sinh viên 526.9 H 407 H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét