Sách tiếng Việt
339 R 300 J
Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở :
DDC 339
Tác giả CN Riedel, James
Nhan đề Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở : Sách tham khảo / James Riedel
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1995
Mô tả vật lý 198 tr ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế vĩ mô
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000007313, 1000007485, 1000013723
000 00000nam a2200000 4500
00111625
00211
004E7EF973B-0F3C-4C93-B421-C8234AF05A60
005201505211658
008130110s1995 vm| vie
0091 0
039|a20150521165904|bhientrang|c20040816|dvanpth|y20031113|zquang
082 |a339|bR 300 J
100 |aRiedel, James
245 |aKinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở : |bSách tham khảo / |cJames Riedel
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c1995
300 |a198 tr ; |c19 cm
650 |aKinh tế vĩ mô
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000007313, 1000007485, 1000013723
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kinhtevimocuanenktemosachtkhao_jamesriedel/0biathumbimage.jpg
890|a3|b22|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000013723 Kho đọc Sinh viên 339 R 300 J Sách Tiếng Việt 3
2 1000007485 Kho đọc Sinh viên 339 R 300 J Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
3 1000007313 Kho đọc Sinh viên 339 R 300 J Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét