Sách tiếng Việt
658.83 H 407 B
Tìm hiểu thị trường trong sản xuất kinh doanh /
DDC 658.83
Tác giả CN Hoàng Bình
Nhan đề Tìm hiểu thị trường trong sản xuất kinh doanh / Hoàng Bình
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : Nxb TP Hồ Chí Minh, 1993
Mô tả vật lý 255 tr. ; 19 cm
Tùng thư Tủ sách Nhà doanh nghiệp giỏi
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Thị trường - Nghiên cứu
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000006845-6, 1000013738
000 00000nam a2200000 4500
00111594
00211
0042A553219-B222-48E4-BE08-CD6F141F1C46
005201802070934
008130110s1993 vm| vie
0091 0
039|a20180207093446|bvinhpq|c20040907|dvanpth|y20031112|zthanhntk
082 |a658.83|bH 407 B
100 |aHoàng Bình
245 |aTìm hiểu thị trường trong sản xuất kinh doanh / |cHoàng Bình
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bNxb TP Hồ Chí Minh, |c1993
300 |a255 tr. ; |c19 cm
490 |aTủ sách Nhà doanh nghiệp giỏi
650 |aQuản trị kinh doanh
650 |aThị trường - Nghiên cứu
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000006845-6, 1000013738
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/timhieuthitruongtrongsanxuatkd_hoangbinh/pagethumbimage.jpg
890|a3|b20|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000013738 Kho đọc Sinh viên 658.83 H 407 B Sách Tiếng Việt 3
2 1000006845 Kho đọc Sinh viên 658.83 H 407 B Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
3 1000006846 Kho đọc Sinh viên 658.83 H 407 B Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét