Sách tiếng Việt
519 Ng 527 Y
Giáo trình Quy hoạch thực nghiệm :
DDC 519
Tác giả CN Nguyễn Doãn Ý
Nhan đề Giáo trình Quy hoạch thực nghiệm : Giáo trình dùng cho sinh viên Cơ khí, Kỹ thuật, Tự nhiên... thuộc các hệ đào tạo đại học, sau đại học... / Nguyễn Doãn Ý
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2003
Mô tả vật lý 160 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Toán học ứng dụng
Thuật ngữ chủ đề Quy hoạch thực nghiệm
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(4): 1000006548-51
Địa chỉ Kho mượn(5): 3000001173-7
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001062
000 00000nam a2200000 4500
00111567
00211
004F31182AA-7AB7-4C12-B303-87820C7C4BB7
005201802130907
008130110s2003 vm| vie
0091 0
039|a20180213090758|bvinhpq|c20040316|dquang|y20031110|zthanhntk
082 |a519|bNg 527 Y
100 |aNguyễn Doãn Ý
245 |aGiáo trình Quy hoạch thực nghiệm : |bGiáo trình dùng cho sinh viên Cơ khí, Kỹ thuật, Tự nhiên... thuộc các hệ đào tạo đại học, sau đại học... / |cNguyễn Doãn Ý
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2003
300 |a160 tr. ; |c24 cm
650 |aToán học ứng dụng
650 |aQuy hoạch thực nghiệm
852|bKho đọc Sinh viên|j(4): 1000006548-51
852|bKho mượn|j(5): 3000001173-7
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001062
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/510_toanhoc/quyhoachthucnghiem_nguyendoany/pagethumbimage.jpg
890|a10|b44|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000001173 Kho mượn 519 Ng 527 Y Sách Tiếng Việt 10
2 3000001174 Kho mượn 519 Ng 527 Y Sách Tiếng Việt 9
3 3000001175 Kho mượn 519 Ng 527 Y Sách Tiếng Việt 8
4 3000001177 Kho mượn 519 Ng 527 Y Sách Tiếng Việt 7
5 3000001176 Kho mượn 519 Ng 527 Y Sách Tiếng Việt 6
6 1000006550 Kho đọc Sinh viên 519 Ng 527 Y Sách Tiếng Việt 3
7 1000006548 Kho đọc Sinh viên 519 Ng 527 Y Sách Tiếng Việt 2
8 1000006551 Kho đọc Sinh viên 519 Ng 527 Y Sách Tiếng Việt 1
9 2000001062 Kho tham khảo (SDH cũ) 519 Ng 527 Y Sách Tiếng Việt 5
10 1000006549 Kho đọc Sinh viên 519 Ng 527 Y Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Nhận xét