Luận văn, luận án
354.73 Ng 527 Ph
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi /
DDC 354.73
Tác giả CN Nguyễn Duy Phú
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi / Nguyễn Duy Phú; Lê Kim Long: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 92 tr : phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Thương mại-Quản lý
Thuật ngữ chủ đề Quản lý nhà nước
Tác giả(bs) CN Lê Kim Long: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007506
000 00000nam#a2200000ua#4500
001115157
00216
00485304696-4D84-497E-B0A8-52ECE7240B44
005201912131537
008191213s2019 vm vie
0091 0
039|a20191213153743|bvanpth|y20191003161118|zthanhnhan
082 |a354.73|bNg 527 Ph
100 |aNguyễn Duy Phú
245 |aHoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi / |cNguyễn Duy Phú; Lê Kim Long: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a92 tr : |bphụ lục ; |c27 cm
490|aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn Thạc sĩ.
650|aThương mại|xQuản lý
650|aQuản lý nhà nước
700 |aLê Kim Long: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007506
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007506 Kho tham khảo (SDH cũ) 354.73 Ng 527 Ph Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét