Luận văn, luận án
658.404 Ng
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi /
DDC 658.404
Tác giả CN Nguyễn Duy Phú
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi / Nguyễn Duy Phú; Lê Kim Long: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 92 tr : phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Quản lý dự án
Tác giả(bs) CN Lê Kim Long: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001115157
00216
00485304696-4D84-497E-B0A8-52ECE7240B44
005201910031611
008
0091 0
039|y20191003161118|zthanhnhan
082 |a658.404|bNg
100 |aNguyễn Duy Phú
245 |aHoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi / |cNguyễn Duy Phú; Lê Kim Long: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a92 tr : |bphụ lục ; |c27 cm
490|aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ.
650|aQuản lý dự án
700 |aLê Kim Long: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét