Luận văn, luận án
658.834 Ng
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Nhà Khách Khánh Hòa /
DDC 658.834
Tác giả CN Nguyễn Thị Vi Hân
Nhan đề Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Nhà Khách Khánh Hòa / Nguyễn Thị Vi Hân; Phạm Xuân Thủy: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 65 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ du lịch
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng -Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Phạm Xuân Thủy: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001115155
00216
0049F51CF1D-4FAB-4492-A6D0-F3A453BFC1B6
005201910031605
008
0091 0
039|y20191003160521|zthanhnhan
082 |a658.834|bNg
100 |aNguyễn Thị Vi Hân
245 |aPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Nhà Khách Khánh Hòa / |cNguyễn Thị Vi Hân; Phạm Xuân Thủy: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a65 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aDịch vụ du lịch
650 |aKhách hàng |xNghiên cứu
700 |aPhạm Xuân Thủy: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét