Luận văn, luận án
658 Tr 121 Ng
Đánh giá năng lực cạnh tranh của khách sạn Kaya tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên/
DDC 658
Tác giả CN Trần Thị Kim Ngọc
Nhan đề Đánh giá năng lực cạnh tranh của khách sạn Kaya tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên/ Trần Thị Kim Ngọc; Lê Kim Long: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 77 tr. : Minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh-Năng lực cạnh tranh
Thuật ngữ chủ đề Quản trị chiến lược
Tác giả(bs) CN Lê Kim Long: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007450
000 00000nam#a2200000ui#4500
001115152
00216
004AE0811B0-2331-4A89-B41F-CEB6DC2D0A63
005201911280914
008 2018
0091 0
039|a20191128091423|bvanpth|y20191003155351|zthanhnhan
082 |a658|bTr 121 Ng
100 |aTrần Thị Kim Ngọc
245 |aĐánh giá năng lực cạnh tranh của khách sạn Kaya tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên/ |cTrần Thị Kim Ngọc; Lê Kim Long: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a77 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ
650 |aQuản trị kinh doanh|xNăng lực cạnh tranh
650 |aQuản trị chiến lược
700 |aLê Kim Long: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007450
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007450 Kho tham khảo (SDH cũ) 658 Tr 121 Ng Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét