Luận văn, luận án
658.834 Ng 450 Th
Các nhân tố tác động đến mức chi tiêu của khách du lịch nội địa tham gia tour Đảo Yến Hòn Nội, Nha Trang /
DDC 658.834
Tác giả CN Ngô Thị Phương Thảo
Nhan đề Các nhân tố tác động đến mức chi tiêu của khách du lịch nội địa tham gia tour Đảo Yến Hòn Nội, Nha Trang / Ngô Thị Phương Thảo; Võ Văn Cần: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 69 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Thị trường-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Võ Văn Cần: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007427
000 00000nam#a2200000ui#4500
001115151
00216
00499C6CFB6-A3B6-4F07-B472-75761BD406C1
005201911261419
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20191126141948|bvanpth|y20191003154906|zthanhnhan
082 |a658.834|bNg 450 Th
100 |aNgô Thị Phương Thảo
245 |aCác nhân tố tác động đến mức chi tiêu của khách du lịch nội địa tham gia tour Đảo Yến Hòn Nội, Nha Trang / |cNgô Thị Phương Thảo; Võ Văn Cần: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a69 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aThị trường|xNghiên cứu
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aVõ Văn Cần: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007427
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007427 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 Ng 450 Th Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét