Luận văn, luận án
658.834 Ng
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhận về dịch vụ tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Khánh Hòa /
DDC 658.834
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu
Nhan đề Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhận về dịch vụ tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Khánh Hòa / Nguyễn Thị Thu; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 84 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001115150
00216
004B6D59619-51C9-465E-88ED-5C93F6734AC1
005201910031545
008
0091 0
039|y20191003154545|zthanhnhan
082 |a658.834|bNg
100 |aNguyễn Thị Thu
245 |aCác nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhận về dịch vụ tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Khánh Hòa / |cNguyễn Thị Thu; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a84 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aNguyễn Văn Ngọc: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét