Luận văn, luận án
658.834 H 407 Ng
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Lạt /
DDC 658.834
Tác giả CN Hoàng Thị Kim Ngọc
Nhan đề Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Lạt / Hoàng Thị Kim Ngọc; Lê Kim Long: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 90 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Lê Kim Long: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007435
000 00000nam#a2200000ui#4500
001115149
00216
0044B068101-0E84-4579-A6AE-2AED216B52B6
005201911261530
008 2019
0091 0
039|a20191126153012|bvanpth|y20191003154231|zthanhnhan
082 |a658.834|bH 407 Ng
100 |aHoàng Thị Kim Ngọc
245 |aCác nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Lạt / |cHoàng Thị Kim Ngọc; Lê Kim Long: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a90 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aLê Kim Long: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007435
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007435 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 H 407 Ng Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét