Luận văn, luận án
352.6 Ng
Tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức tại Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng /
DDC 352.6
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Linh
Nhan đề Tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức tại Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng /Nguyễn Hoàng Linh; Nguyễn Thành Cường: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 61 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Thuật ngữ chủ đề Hành chính công
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thành Cường: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001115142
00216
0041B7184AC-4FFE-4FEF-BFB3-C6F084747B02
005201910031528
008
0091 0
039|y20191003152824|zthanhnhan
082 |a352.6|bNg
100 |aNguyễn Hoàng Linh
245 |aTạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức tại Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng /|cNguyễn Hoàng Linh; Nguyễn Thành Cường: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a61 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
650 |aHành chính công
700 |aNguyễn Thành Cường: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét