Luận văn, luận án
352.6 L
Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An /
DDC 352.6
Tác giả CN Lê Anh Dũng
Nhan đề Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An / Lê Anh Dũng; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 80 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Thuật ngữ chủ đề Hành chính công
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001115136
00216
004A93140AA-A821-4631-B292-907FB1237D8D
005201910031524
008
0091 0
039|y20191003152424|zthanhnhan
082 |a352.6|bL
100 |aLê Anh Dũng
245 |aĐánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An / |cLê Anh Dũng; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a80 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
650|aHành chính công
700 |aNguyễn Văn Ngọc: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét