Luận văn, luận án
352.4 Ng
Quản lý chi các chế độ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa /
DDC 352.4
Tác giả CN Nguyễn Văn Hùng
Nhan đề Quản lý chi các chế độ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa / Nguyễn Văn Hùng; Hồ Huy Tựu: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 88 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Hành chính-Cải cách
Thuật ngữ chủ đề Tài chính công
Thuật ngữ chủ đề Hành chính công
Tác giả(bs) CN Hồ Huy Tựu: GVHD
000 00000nam a2200000 4500
001115129
00216
004DFE3A893-949A-4B1C-AE94-6721663378A0
005201910031519
008
0091 0
039|y20191003152007|zthanhnhan
082 |a352.4|bNg
100 |aNguyễn Văn Hùng
245 |aQuản lý chi các chế độ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa / |cNguyễn Văn Hùng; Hồ Huy Tựu: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a88 tr. : |bminh họa ; |c27 cm |ephụ lục
490 |aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn Thạc sĩ.
650|aHành chính|xCải cách
650|aTài chính công
650|aHành chính công
700 |aHồ Huy Tựu: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét