Luận văn, luận án
368.4 H
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện của người lao động phi chính thức trên địa bàn thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa /
DDC 368.4
Tác giả CN Hồ Thị Đào
Nhan đề Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện của người lao động phi chính thức trên địa bàn thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa / Hồ Thị Đào; Hồ Huy Tựu: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 108 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng -Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Bảo hiểm xã hội
Tác giả(bs) CN Hồ Huy Tựu: GVHD
000 00000nam a2200000 4500
001115122
00216
0048776CB7E-3518-4B20-8393-9B5F8C9E66C7
005201910031512
008
0091 0
039|y20191003151246|zthanhnhan
082 |a368.4|bH
100 |aHồ Thị Đào
245 |aCác nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện của người lao động phi chính thức trên địa bàn thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa / |cHồ Thị Đào; Hồ Huy Tựu: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a108 tr. : |bminh họa ; |c27 cm |ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ.
650 |aKhách hàng |xNghiên cứu
650 |aBảo hiểm xã hội
700|aHồ Huy Tựu: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét