Luận văn, luận án
658.834 Ng
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa. /
DDC 658.834
Tác giả CN Nguyễn Lê Nga
Nhan đề Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa. / Nguyễn Lê Nga; Đỗ Thị Thanh Vinh, Lê Hồng Lam: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 96 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ công
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Lam: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001115079
00216
004800FB182-2864-4F5C-AAFC-24F0CC1A69BB
005201910031038
008
0091 0
039|y20191003103855|zthanhnhan
082 |a658.834|bNg
100 |aNguyễn Lê Nga
245 |aĐánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa. / |cNguyễn Lê Nga; Đỗ Thị Thanh Vinh, Lê Hồng Lam: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a96 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
650|aDịch vụ công
700 |aĐỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
700|aLê Hồng Lam: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét