Luận văn, luận án
658.834 Ng 527 Ng
Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND thành phố Cam Ranh /
DDC 658.834
Tác giả CN Nguyễn Lê Nga
Nhan đề Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND thành phố Cam Ranh / Nguyễn Lê Nga; Đỗ Thị Thanh Vinh, Lê Hồng Lam: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 96 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ công
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Lam: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007415
000 00000nam#a2200000ui#4500
001115079
00216
004800FB182-2864-4F5C-AAFC-24F0CC1A69BB
005201911261006
008 2018
0091 0
039|a20191126100639|bvanpth|y20191003103855|zthanhnhan
082 |a658.834|bNg 527 Ng
100 |aNguyễn Lê Nga
245 |aĐánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND thành phố Cam Ranh / |cNguyễn Lê Nga; Đỗ Thị Thanh Vinh, Lê Hồng Lam: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a96 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
650|aDịch vụ công
700 |aĐỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
700|aLê Hồng Lam: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007415
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007415 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 Ng 527 Ng Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét