Luận văn, luận án
658.834 Ph
Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Internet Fiber VNN do VNPT cung cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên /
DDC 658.834
Tác giả CN Phạm Anh Thụy
Nhan đề Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Internet Fiber VNN do VNPT cung cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên / Phạm Anh Thụy; Hà Việt Hùng: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 95 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng -Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Hà Việt Hùng: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001115078
00216
004F644DB27-AF08-4170-9D74-9937F043C262
005201910031035
008
0091 0
039|y20191003103554|zthanhnhan
082 |a658.834|bPh
100 |aPhạm Anh Thụy
245 |aĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Internet Fiber VNN do VNPT cung cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên / |cPhạm Anh Thụy; Hà Việt Hùng: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a95 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng |xNghiên cứu
700 |aHà Việt Hùng: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét