Sách tiếng Việt
382.7 Ng 527 A
Rào cản trong thương mại thủy sản toàn cầu :
DDC 382.7
Tác giả CN Nguyễn Thị Trâm Anh
Nhan đề Rào cản trong thương mại thủy sản toàn cầu : Lý thuyết và ứng dụng (sách chuyên khảo) / Nguyễn Thị Trâm Anh (chủ biên), Trần Thùy Chi, Huỳnh Thị Ngọc Diệp
Thông tin xuất bản H. : Nông Nghiệp, 2019
Mô tả vật lý 248 tr. ; 27 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Thương mại Quốc tế
Tác giả(bs) CN Trần Thùy Chi
Tác giả(bs) CN Huỳnh Thị Ngọc Diệp
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028521-3
Địa chỉ NTUKho mượn(12): 3000038461-72
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114406
00211
0045039E639-0340-44D3-B74B-4348158BC285
005201909230937
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190923093743|bvanpth|c20190920154239|doanhntk|y20190920154148|zoanhntk
082|a382.7|bNg 527 A
100 |aNguyễn Thị Trâm Anh
245 |aRào cản trong thương mại thủy sản toàn cầu : |bLý thuyết và ứng dụng (sách chuyên khảo) / |cNguyễn Thị Trâm Anh (chủ biên), Trần Thùy Chi, Huỳnh Thị Ngọc Diệp
260 |aH. : |bNông Nghiệp, |c2019
300 |a248 tr. ; |c27 cm
500|aSách biếu
650 |aThương mại Quốc tế
700 |aTrần Thùy Chi
700 |aHuỳnh Thị Ngọc Diệp
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028521-3
852|aNTU|bKho mượn|j(12): 3000038461-72
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/raocantrongtmts_ngthitramanhthumbimage.jpg
890|a15|b19
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038472 Kho mượn 382.7 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 15
2 3000038471 Kho mượn 382.7 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 14 Hạn trả:20-09-2023
3 3000038470 Kho mượn 382.7 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 13 Hạn trả:20-09-2023
4 3000038469 Kho mượn 382.7 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 12 Hạn trả:03-10-2023
5 3000038468 Kho mượn 382.7 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 11 Hạn trả:28-09-2023
6 3000038467 Kho mượn 382.7 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:05-10-2023
7 3000038466 Kho mượn 382.7 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:20-09-2023
8 3000038465 Kho mượn 382.7 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 8
9 3000038464 Kho mượn 382.7 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 7
10 3000038463 Kho mượn 382.7 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét