Sách tiếng Việt
425 H 419
Học nhanh ngữ pháp Tiếng Anh /
DDC 425
Nhan đề Học nhanh ngữ pháp Tiếng Anh / Proud Poet editorial team; Nguyễn Thành Yến biên dịch
Nhan đề khác Quick grammar
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Tổng hợp Tp.HCM, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2018
Mô tả vật lý 499 tr. ; 17 cm
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Ngữ pháp
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028916-8
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038691-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114390
00211
0047FFFAE3A-2C03-41E6-90BB-FF9ECB5A02C1
005201911081443
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20191108144326|bvanpth|y20190920145146|zoanhntk
082 |a425|bH 419
245 |aHọc nhanh ngữ pháp Tiếng Anh / |cProud Poet editorial team; Nguyễn Thành Yến biên dịch
246 |aQuick grammar
250 |aTái bản
260 |aTp. HCM : |bTổng hợp Tp.HCM, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, |c2018
300 |a499 tr. ; |c17 cm
650 |aTiếng Anh|xNgữ pháp
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028916-8
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038691-2
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/quickgrammar_ngthanhyenthumbimage.jpg
890|a5|b33|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038692 Kho mượn 425 H 419 Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:29-10-2020
2 3000038691 Kho mượn 425 H 419 Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:29-10-2020
3 1000028918 Kho đọc Sinh viên 425 H 419 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:04-11-2020
4 1000028917 Kho đọc Sinh viên 425 H 419 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:20-10-2020
5 1000028916 Kho đọc Sinh viên 425 H 419 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:29-10-2020
  1 of 1 
Nhận xét
Đợi ngày em này ra tài liệu số (em Mong thư viện ra tài liệu số cuốn sách này! )
avata
61133384 - 09/04/2020