Sách tiếng Việt
342.597
Giáo trình luật hành chính Việt Nam /
DDC 342.597
Nhan đề Giáo trình luật hành chính Việt Nam / Trần Minh Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 604 Tr.
Thuật ngữ chủ đề Luật hành chính - Việt Nam
Môn học Nhập môn Hành chính nhà nước.
Môn học Pháp luật đại cương
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114214
00211
00448616BAC-FA11-4752-B7B1-A0FBA323C23F
005201909110956
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190911095611|zngavt
082 |a342.597
245 |aGiáo trình luật hành chính Việt Nam / |cTrần Minh Hương
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2018
300 |a604 Tr.
650 |aLuật hành chính - Việt Nam
690 |aNhập môn Hành chính nhà nước.
690 |aPháp luật đại cương
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/gtluathanhchinhvietnam_tranminhhuong/0gtluathanhchinhvietnam_tranminhhuong_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét