GT,Bài giảng ĐHNT
664.07
Bài giảng Truy xuất nguồn gốc thực phẩm /
DDC 664.07
Tác giả CN Phan Thị Thanh Hiền
Nhan đề Bài giảng Truy xuất nguồn gốc thực phẩm / Phan Thị Thanh Hiền
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 212 tr.
Phụ chú Quy định Quốc tế Việt Nam về Quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng-Kiểm tra
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng-Tiêu chuẩn
Môn học Truy xuất nguồn gốc
Tác giả(bs) CN Phan Thị Thanh Hiền
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114213
00214
004847D658A-5C4F-4C8D-8F33-9F9305F564B8
005201909101538
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190910153916|zthanhnhan
082 |a664.07
100 |aPhan Thị Thanh Hiền
245 |aBài giảng Truy xuất nguồn gốc thực phẩm / |cPhan Thị Thanh Hiền
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a212 tr.
500|aQuy định Quốc tế Việt Nam về Quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016
650 |aChất lượng|xKiểm tra
650 |aChất lượng|xTiêu chuẩn
690 |aTruy xuất nguồn gốc
700 |aPhan Thị Thanh Hiền
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/truyxuatnguongoc_phanthithanhhien/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét