Sách tiếng Việt
153.42
Lập bản đồ tư duy :
DDC 153.42
Tác giả CN Buzan, Tony
Nhan đề Lập bản đồ tư duy : Công cụ tư duy tối ưu sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn / Tony Buzan, Nguyễn Thế Anh dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 15
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2017
Mô tả vật lý 118 Tr.
Thuật ngữ chủ đề Bản đồ tư duy
Thuật ngữ chủ đề Tâm lý học
Thuật ngữ chủ đề Tư duy
Môn học Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114210
00211
004BFBBDFEC-5672-4CFE-A98B-2B3E3ED9810A
005201909101458
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190910145843|zngavt
082 |a153.42
100 |aBuzan, Tony
245 |aLập bản đồ tư duy : |bCông cụ tư duy tối ưu sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn / |cTony Buzan, Nguyễn Thế Anh dịch
250 |aTái bản lần thứ 15
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2017
300 |a118 Tr.
650 |aBản đồ tư duy
650 |aTâm lý học
650 |aTư duy
690 |aKỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/150_tamlyhoc/lapbandotuduy_nguyentheanh/0lapbandotuduy_nguyentheanh_001thumbimage.jpg
890|c0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét