Sách ngoại văn
363.19
Food identity preservation and traceability :
DDC 363.19
Tác giả CN Bennet, Gregory S.
Nhan đề Food identity preservation and traceability : safer grains / Gregory S. Bennet
Thông tin xuất bản Boca Raton : CRC Press, 2010
Mô tả vật lý xlii, 644 p. : ill. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Food Contamination--prevention & control
Thuật ngữ chủ đề Food Industry--standards
Môn học Truy xuất nguồn gốc thực phẩm
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114205
00212
004D2E06FFF-F5B4-4F51-A478-4B5277E3CB6E
005201909101001
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20190910100140|znguyenloi
082 |a363.19
100 |aBennet, Gregory S.
245 |aFood identity preservation and traceability : |bsafer grains / |cGregory S. Bennet
260 |aBoca Raton : |bCRC Press, |c2010
300 |axlii, 644 p. : |bill. ; |c25 cm.
650 |aFood Contamination--prevention & control
650 |aFood Industry--standards
690 |aTruy xuất nguồn gốc thực phẩm
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/foodidentitypreservation_traceability_gregorysbennet/00 page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét