GT,Bài giảng ĐHNT
621.3
Kỹ thuật giám sát tình trạng /
DDC 621.3
Tác giả CN Nguyễn Hữu Thật
Nhan đề Kỹ thuật giám sát tình trạng / Nguyễn Hữu Thật
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 134 tr.
Thuật ngữ chủ đề Giám sát - bảo trì
Môn học Công nghệ chế tạo máy
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114164
00214
0040BD7804A-8C20-4F99-B594-0C88EFFA83C4
005201909091004
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190909100456|zthanhnhan
082 |a621.3
100 |aNguyễn Hữu Thật
245 |aKỹ thuật giám sát tình trạng / |cNguyễn Hữu Thật
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a134 tr.
650 |aGiám sát - bảo trì
690 |aCông nghệ chế tạo máy
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/bgkythuatvagiamsat_nguyenhuuthat/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét