GT,Bài giảng ĐHNT
629.8
Kỹ thuật ứng dụng PLC /
DDC 629.8
Tác giả CN Vũ Thăng Long
Nhan đề Kỹ thuật ứng dụng PLC / Vũ Thăng Long
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 208 tr
Thuật ngữ chủ đề PLC
Môn học Kỹ thuật ứng dụng PLC
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114053
00214
004E29B3861-61DC-410A-82CD-6AF44755C03C
005201907031015
008081223s2019 vm| vi|
0091 0
039|y20190703101549|zthanhnhan
082 |a629.8
100 |aVũ Thăng Long
245 |aKỹ thuật ứng dụng PLC / |cVũ Thăng Long
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a208 tr
650 |aPLC
690 |aKỹ thuật ứng dụng PLC
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/ktungdungplc_vuthanglong/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét