GT,Bài giảng ĐHNT
621.381
Nhập môn công nghệ kỹ thuật cơ điện tử /
DDC 621.381
Tác giả CN Nguyễn Văn Định
Nhan đề Nhập môn công nghệ kỹ thuật cơ điện tử / Nguyễn Văn Định
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 74 tr.
Thuật ngữ chủ đề Cơ điện tử-Nhập môn
Môn học Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử
Môn học Hệ thống cơ điện tử
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114052
00214
004524B23E2-364B-4B66-9DFD-5D7E6F8B8412
005201907031000
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190703100056|zthanhnhan
082 |a621.381
100 |aNguyễn Văn Định
245 |aNhập môn công nghệ kỹ thuật cơ điện tử / |cNguyễn Văn Định
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a74 tr.
650 |aCơ điện tử|xNhập môn
690 |aCông nghệ Kỹ thuật cơ điện tử
690|aHệ thống cơ điện tử
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/nmcongnghektcodientu_ngvandinh/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét