Sách tiếng Việt
338.95
Khi rồng muốn thức dậy :
DDC 338.95
Tác giả CN Phạm Đỗ Chí
Nhan đề Khi rồng muốn thức dậy : loay hoay với mô hình kinh tế sau đổi mới / Phạm Đỗ Chí
Thông tin xuất bản H. : Lao động - Xã hội, 2011
Mô tả vật lý 235tr. ; 24cm
Thuật ngữ chủ đề Chính sách kinh tế-Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Phát triển kinh tế-Việt Nam
Tác giả(bs) CN Phạm Đỗ Chí
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001111950
00211
004DAA48645-0520-49C5-ABD6-76D25D8D1F8D
005201906170823
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20190617082354|bhungbt|y20190617082341|zhungbt
082 |a338.95
100 |aPhạm Đỗ Chí
245 |aKhi rồng muốn thức dậy : |bloay hoay với mô hình kinh tế sau đổi mới / |cPhạm Đỗ Chí
260 |aH. : |bLao động - Xã hội, |c2011
300 |a235tr. ; |c24cm
650 |aChính sách kinh tế|xViệt Nam
650 |aPhát triển kinh tế|xViệt Nam
700 |aPhạm Đỗ Chí
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/khirongmuonthucday_phamdochi/0514_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét