Sách tiếng Việt
351
Quản trị hành chính văn phòng /
DDC 351
Tác giả CN Đồng Thị Thanh Phương
Nhan đề Quản trị hành chính văn phòng / Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả vật lý 289tr. ; 21cm
Thuật ngữ chủ đề Quản lí-Văn phòng
Tác giả(bs) CN Đồng Thị Thanh Phương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Ngọc An
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001111897
00211
00496E7FE95-A3B4-44A9-BE85-FD8290A8D246
005201906161337
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20190616133748|zhungbt
082 |a351
100 |aĐồng Thị Thanh Phương
245 |aQuản trị hành chính văn phòng / |cĐồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An
250 |aTái bản lần thứ 3, có sửa đổi, bổ sung
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh, |c2010
300 |a289tr. ; |c21cm
650 |aQuản lí|xVăn phòng
700 |aĐồng Thị Thanh Phương
700 |aNguyễn Thị Ngọc An
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/350_hanhchinhcong_khoahocquansu/quantrihanhchinhvanphong_dongthithanhphuong/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét