Sách tiếng Việt
332.6
Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán /
DDC 332.6
Tác giả CN Lefèvre, Ledwin
Nhan đề Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán / Ledwin Lefèvre ; Dịch: Đỗ Báu... ; Minh Khôi h.đ.
Thông tin xuất bản H. : Lao động Xã hội, 2007
Mô tả vật lý 185tr. ; 21cm
Thuật ngữ chủ đề Chứng khoán
Thuật ngữ chủ đề Văn học hiện đại-Mỹ
Tác giả(bs) CN Lefèvre, Ledwin
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001111661
00211
0042D17F39F-6047-4C11-BDD1-2BC932E94DB6
005201906131034
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20190613103458|zhungbt
082 |a332.6
100 |aLefèvre, Ledwin
245 |aHồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán / |cLedwin Lefèvre ; Dịch: Đỗ Báu... ; Minh Khôi h.đ.
260 |aH. : |bLao động Xã hội, |c2007
300 |a185tr. ; |c21cm
650 |aChứng khoán
650 |aVăn học hiện đại|xMỹ
700 |aLefèvre, Ledwin
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/hoiuccuamotthientai_ledwinlefevre/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét