Sách tiếng Việt
658.4
Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng :
DDC 658.4
Tác giả CN Mitroff, Ian I.
Nhan đề Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng : 7 bài học thiết yếu để vượt qua thảm hoạ / Ian I. Mitroff; (Dịch) Thu Loan, Mai Hạnh
Thông tin xuất bản H. : Tri thức, 2010
Mô tả vật lý 154tr ; 24cm
Phụ chú Tên sách nguyên bản: Why some companies emerge stronger and better from a crisis - 7 essential lesson for surviving disaster
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp-Khủng hoảng
Thuật ngữ chủ đề Quản lí-Kinh tế
Tác giả(bs) CN Mitroff, Ian I.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001111659
00211
00402DE4189-7504-4142-87BA-80E1849BB704
005201906130904
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20190613090424|zhungbt
082 |a658.4
100 |aMitroff, Ian I.
245 |aHùng mạnh hơn sau khủng hoảng : |b7 bài học thiết yếu để vượt qua thảm hoạ / |cIan I. Mitroff; (Dịch) Thu Loan, Mai Hạnh
260 |aH. : |bTri thức, |c2010
300 |a154tr ; |c24cm
500 |aTên sách nguyên bản: Why some companies emerge stronger and better from a crisis - 7 essential lesson for surviving disaster
650 |aDoanh nghiệp|xKhủng hoảng
650 |aQuản lí|xKinh tế
700 |aMitroff, Ian I.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/hungmanhhonsaukhunghoang_ianimitroff/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét