Sách tiếng Việt
650.12
Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu? :
DDC 650.12
Tác giả CN Trump, Donald J.
Nhan đề Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu? : Hai người giàu. Một thông điệp / Donald J. Trump, Robert T. Kiyosaki ; Lê Tuyên dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009
Mô tả vật lý 426tr : hình vẽ ; 20cm
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Why we want you to be rich
Thuật ngữ chủ đề Bí quyết thành công
Thuật ngữ chủ đề Làm giàu
Tác giả(bs) CN Kiyosaki, Robert T.
Tác giả(bs) CN Trump, Donald J.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001111658
00211
00430B2FB12-03CC-43E4-967F-C853B879ECEF
005201906130833
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20190613083344|zhungbt
082 |a650.12
100 |aTrump, Donald J.
245 |aTại sao chúng tôi muốn bạn giàu? : |bHai người giàu. Một thông điệp / |cDonald J. Trump, Robert T. Kiyosaki ; Lê Tuyên dịch
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2009
300 |a426tr : |bhình vẽ ; |c20cm
500 |aTên sách tiếng Anh: Why we want you to be rich
650 |aBí quyết thành công
650 |aLàm giàu
700 |aKiyosaki, Robert T.
700 |aTrump, Donald J.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/taisaochungtoimuonbangiau_donaldjtrump/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét