Sách tiếng Việt
330
Tại sao các quốc gia thất bại :
DDC 330
Tác giả CN Acemoglu, Daron
Nhan đề Tại sao các quốc gia thất bại : Nguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng, và nghèo đói / Daron Acemoglu, James A. Robinson ; Biên dịch: Trần Thị Kim Chi
Lần xuất bản In lần thứ 9
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017
Mô tả vật lý 342tr ; 23cm
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Why nations fail
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế học
Thuật ngữ chủ đề Nước chậm phát triển
Môn học Kinh tế học
Tác giả(bs) CN Hoàng Thạch Quân
Tác giả(bs) CN Robinson, James A.
Tác giả(bs) CN Trần Thị Kim Chi
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001111568
00211
004FCCB5529-2EDD-49B7-B0AC-EEC977C2CB1A
005201906121509
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190612150945|zhungbt
082 |a330
100 |aAcemoglu, Daron
245 |aTại sao các quốc gia thất bại : |bNguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng, và nghèo đói / |cDaron Acemoglu, James A. Robinson ; Biên dịch: Trần Thị Kim Chi
250 |aIn lần thứ 9
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2017
300 |a342tr ; |c23cm
500 |aTên sách tiếng Anh: Why nations fail
650 |aKinh tế học
650 |aNước chậm phát triển
690 |aKinh tế học
700 |aHoàng Thạch Quân
700 |aRobinson, James A.
700 |aTrần Thị Kim Chi
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/taisaocacquocgiathatbai_daronacemoglu/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét