Sách tiếng Việt
519 Ng 527 Th
Kinh tế lượng ứng dụng /
DDC 519
Tác giả CN Nguyễn Thống
Nhan đề Kinh tế lượng ứng dụng / Nguyễn Thống
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2000
Mô tả vật lý 295 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế lượng
Thuật ngữ chủ đề Toán học ứng dụng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000004622-4
Địa chỉ Kho mượn(4): 3000002718-20, 3000007952
000 00000nam a2200000 4500
00111134
00211
00476A1EACE-B708-4442-95BE-61EA73FC0625
005201504161522
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20150416152214|bvinhpq|c20130612145727|dvanpth|y20031009|zthanhntk
082 |a519|bNg 527 Th
100 |aNguyễn Thống
245 |aKinh tế lượng ứng dụng / |cNguyễn Thống
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia, |c2000
300 |a295 tr. ; |c24 cm
650 |aKinh tế lượng
650 |aToán học ứng dụng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000004622-4
852|bKho mượn|j(4): 3000002718-20, 3000007952
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/510_toanhoc/kinhteluongungdung/pagethumbimage.jpg
890|a7|b370|c1|d16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000007952 Kho mượn 519 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 7
2 3000002718 Kho mượn 519 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 6
3 3000002719 Kho mượn 519 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 5
4 3000002720 Kho mượn 519 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 4
5 1000004624 Kho đọc Sinh viên 519 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 3
6 1000004623 Kho đọc Sinh viên 519 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 2
7 1000004622 Kho đọc Sinh viên 519 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét