Luận văn, luận án
658.7 Ng 527 Ph
Phân tích chuỗi giá trị ngành chăn nuôi lợn tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An /
DDC 658.7
Tác giả CN Nguyễn Hồ Phước
Nhan đề Phân tích chuỗi giá trị ngành chăn nuôi lợn tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An / Nguyễn Hồ Phước; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 71 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Chuỗi cung ứng
Thuật ngữ chủ đề Logistics (Hậu cần)
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007295
000 00000nam#a2200000ui#4500
001110126
00216
004600B601E-0C59-4222-85F5-86149C8A73DE
005201905291612
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190529161300|bvanpth|y20190524152101|zthanhnhan
082 |a658.7|bNg 527 Ph
100 |aNguyễn Hồ Phước
245 |aPhân tích chuỗi giá trị ngành chăn nuôi lợn tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An / |cNguyễn Hồ Phước; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a71 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aChuỗi cung ứng
650 |aLogistics (Hậu cần)
700 |aNguyễn Thị Kim Anh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007295
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007295 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.7 Ng 527 Ph Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét