Luận văn, luận án
338.4791 H 450 M
Phân tích đóng góp của các yếu tố nguồn lực đến tăng trưởng kinh tế ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận /
DDC 338.4791
Tác giả CN Hồ Thị Hồng Mận
Nhan đề Phân tích đóng góp của các yếu tố nguồn lực đến tăng trưởng kinh tế ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận / Hồ Thị Hồng Mận; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 89 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế-Phát triển
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Mạnh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007299
000 00000nam a2200000 4500
001110123
00216
00489AF6428-E7F9-4D17-A125-1DD5EA419B67
005201905291642
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190529164239|bvanpth|y20190524151317|zthanhnhan
082 |a338.4791|bH 450 M
100 |aHồ Thị Hồng Mận
245 |aPhân tích đóng góp của các yếu tố nguồn lực đến tăng trưởng kinh tế ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận / |cHồ Thị Hồng Mận; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a89 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ.
650|aKinh tế|xPhát triển
700 |aPhạm Hồng Mạnh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007299
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007299 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.4791 H 450 M Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét