Luận văn, luận án
658.7 V 300 S
Phân tích chuỗi giá trị bò thịt tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An /
DDC 658.7
Tác giả CN Vi Hồng Sơn
Nhan đề Phân tích chuỗi giá trị bò thịt tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An / Vi Hồng Sơn; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 63 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Chuỗi cung ứng
Thuật ngữ chủ đề Logistics (Hậu cần)
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007294
000 00000nam#a2200000ui#4500
001110122
00216
00460868B0B-E1D0-45FD-8C5B-49BFEEB09FED
005201905291611
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190529161147|bvanpth|y20190524151108|zthanhnhan
082 |a658.7|bV 300 S
100 |aVi Hồng Sơn
245 |aPhân tích chuỗi giá trị bò thịt tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An / |cVi Hồng Sơn; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a63 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aChuỗi cung ứng
650 |aLogistics (Hậu cần)
700 |aNguyễn Thị Kim Anh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007294
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007294 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.7 V 300 S Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét