Luận văn, luận án
658.8 V 400 H
Phân khúc thị trường khách du lịch nội địa đến thành phố Đà Lạt /
DDC 658.8
Tác giả CN Võ Thị Hương
Nhan đề Phân khúc thị trường khách du lịch nội địa đến thành phố Đà Lạt / Võ Thị Hương; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 93 tr. : Bảng, hình ảnh ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Thị trường-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007349
000 00000nam#a2200000ui#4500
001110098
00216
00475C30A0B-2455-46F7-887B-007B34D4DBDF
005201906141522
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190614152236|bvanpth|y20190524101609|zthanhnhan
082 |a658.8|bV 400 H
100 |aVõ Thị Hương
245 |aPhân khúc thị trường khách du lịch nội địa đến thành phố Đà Lạt / |cVõ Thị Hương; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2018
300 |a93 tr. : |bBảng, hình ảnh ; |c27 cm
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ
650 |aThị trường|xNghiên cứu
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aNguyễn Văn Ngọc: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007349
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007349 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.8 V 400 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét