Luận văn, luận án
352.6 Ng 527 Th
Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, nhân viên trường Đại học Đông Á /
DDC 352.6
Tác giả CN Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Nhan đề Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, nhân viên trường Đại học Đông Á / Nguyễn Thị Ngọc Thảo; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 93 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Thuật ngữ chủ đề Hành chính công
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Mạnh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007344
000 00000nam#a2200000ui#4500
00016
001110097
00216
0048F823350-0EE7-4CEF-8D4E-1C39F3EB09F1
005201906141107
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190614110824|bvanpth|y20190524101411|zthanhnhan
082 |a352.6|bNg 527 Th
100 |aNguyễn Thị Ngọc Thảo
245 |aCác nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, nhân viên trường Đại học Đông Á / |cNguyễn Thị Ngọc Thảo; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a93 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
650 |aHành chính công
700 |aPhạm Hồng Mạnh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007344
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007344 Kho tham khảo (SDH cũ) 352.6 Ng 527 Th Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét