Luận văn, luận án
331.1 V 500 Th
Tạo việc làm cho thanh niên huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa từ nay đến năm 2025 /
DDC 331.1
Tác giả CN Vũ Thị Thu Thủy
Nhan đề Tạo việc làm cho thanh niên huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa từ nay đến năm 2025 / Vũ Thị Thu Thủy; Trần Đình Chất: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 102 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Lao động-Kinh tế xã hội
Tác giả(bs) CN Trần Đình Chất: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007303
000 00000nam a2200000 4500
001110096
00216
0048DE577F4-964F-4B1B-960F-0B1A1401E298
005201905311113
008130110s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190531111340|bvanpth|y20190524101212|zthanhnhan
082 |a331.1|bV 500 Th
100 |aVũ Thị Thu Thủy
245 |aTạo việc làm cho thanh niên huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa từ nay đến năm 2025 / |cVũ Thị Thu Thủy; Trần Đình Chất: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a102 tr. : |bminh họa ; |c27 cm |ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ.
650|aLao động|xKinh tế xã hội
700 |aTrần Đình Chất: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007303
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007303 Kho tham khảo (SDH cũ) 331.1 V 500 Th Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét