Luận văn, luận án
352.3 Ng 527 H
Đánh giá chất lượng dịch vụ tại Bảo hiểm xã hội huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre /
DDC 352.3
Tác giả CN Nguyễn Thị Ngọc Hà
Nhan đề Đánh giá chất lượng dịch vụ tại Bảo hiểm xã hội huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre / Nguyễn Thị Ngọc Hà; Vương Vĩnh Hiệp: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 79 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Hành chính công-Quản lý
Thuật ngữ chủ đề Kiểm soát chất lượng
Tác giả(bs) CN Vương Vĩnh Hiệp: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007351
000 00000nam#a2200000ui#4500
001110095
00216
0040309D47D-8034-441E-BB14-D15B905031FC
005201906170953
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190617095350|bvanpth|y20190524100935|zthanhnhan
082 |a352.3|bNg 527 H
100 |aNguyễn Thị Ngọc Hà
245 |aĐánh giá chất lượng dịch vụ tại Bảo hiểm xã hội huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre / |cNguyễn Thị Ngọc Hà; Vương Vĩnh Hiệp: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a79 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aHành chính công|xQuản lý
650 |aKiểm soát chất lượng
700 |aVương Vĩnh Hiệp: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007351
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007351 Kho tham khảo (SDH cũ) 352.3 Ng 527 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét