Luận văn, luận án
658.834 Ng 527 Q
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Hành chính công huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi /
DDC 658.834
Tác giả CN Nguyễn Thị Minh Quí
Nhan đề Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Hành chính công huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi / Nguyễn Thị Minh Quí; Lê Chí Công: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 88 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ công
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007316
000 00000nam#a2200000ui#4500
001110093
00216
00429E16B41-E07E-48B7-855C-14AD9F9A72DE
005201906051526
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190605152713|bvanpth|y20190524095847|zthanhnhan
082 |a658.834|bNg 527 Q
100 |aNguyễn Thị Minh Quí
245 |aPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Hành chính công huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi / |cNguyễn Thị Minh Quí; Lê Chí Công: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a88 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
650 |aDịch vụ công
700|aLê Chí Công: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007316
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007316 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 Ng 527 Q Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét