Sách tiếng Việt
621 T 450 Gi
Công việc của người thợ sửa chữa cơ khí. Tập 1 /
DDC 621
Tác giả CN Tô Xuân Giáp
Nhan đề Công việc của người thợ sửa chữa cơ khí. Tập 1 / Tô Xuân Giáp
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2001
Mô tả vật lý 199 tr : minh họa ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Cơ khí - Sửa chữa
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000004876-7
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000002671-2
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001038
000 00000nam a2200000 4500
00110994
00211
004999F769F-2E9A-4B90-8F24-2175422FA74D
005201506291016
008130110s2001 vm| vie
0091 0
039|a20150629101654|bhungbt|c20031006|dvanpth|y20030924|zhoannq
082 |a621|bT 450 Gi
100 |aTô Xuân Giáp
245 |aCông việc của người thợ sửa chữa cơ khí. Tập 1 / |cTô Xuân Giáp
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2001
300 |a199 tr : |bminh họa ; |c21 cm
650 |aCơ khí - Sửa chữa
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000004876-7
852|bKho mượn|j(2): 3000002671-2
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001038
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/congvieccuanguoithocokhit1_toxuangiap/0page_001thumbimage.jpg
890|a5|b18|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000002671 Kho mượn 621 T 450 Gi Sách Tiếng Việt 5
2 3000002672 Kho mượn 621 T 450 Gi Sách Tiếng Việt 4
3 1000004877 Kho đọc Sinh viên 621 T 450 Gi Sách Tiếng Việt 3
4 1000004876 Kho đọc Sinh viên 621 T 450 Gi Sách Tiếng Việt 2
5 2000001038 Kho tham khảo (SDH cũ) 621 T 450 Gi Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét