Sách tiếng Việt
671.73 Ng 527 L
Kỹ thuật mạ điện /
DDC 671.73
Tác giả CN Nguyễn Văn Lộc
Nhan đề Kỹ thuật mạ điện / Nguyễn Văn Lộc
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai có chỉnh lý, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2000
Mô tả vật lý 375 tr ; 21cm
Thuật ngữ chủ đề Mạ điện - Kỹ thuật
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000003784-5
Địa chỉ Kho mượn(3): 3000002493-5
000 00000nam a2200000 4500
00110983
00211
004CA186078-AEF7-418A-9A24-03F9E873BDDA
005201803191718
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20180319171821|bvinhpq|c20040421|dquang|y20030923|zhoannq
082 |a671.73|bNg 527 L
100 |aNguyễn Văn Lộc
245 |aKỹ thuật mạ điện / |cNguyễn Văn Lộc
250 |aTái bản lần thứ hai có chỉnh lý, bổ sung
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2000
300 |a375 tr ; |c21cm
650 |aMạ điện - Kỹ thuật
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000003784-5
852|bKho mượn|j(3): 3000002493-5
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/kithuatmadien_nguyenvanloc/page_000thumbimage.jpg
890|a5|b4|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000002494 Kho mượn 671.73 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 5
2 3000002493 Kho mượn 671.73 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 4
3 3000002495 Kho mượn 671.73 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 3
4 1000003784 Kho đọc Sinh viên 671.73 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 2
5 1000003785 Kho đọc Sinh viên 671.73 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét