Sách tiếng Việt
629.244 Ng 527 Tr
Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con :
DDC 629.244
Tác giả CN Nguyễn Khắc Trai
Nhan đề Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con : Hệ thống truyền lực hiện đại, hệ thống truyền lực điều khiển tự động (AT), hệ thống truyền lực ô tô hai cầu chủ động (4WD, AWD) / Nguyễn Khắc Trai
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2001, 1999
Mô tả vật lý 196 tr : minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Ô tô-Hệ thống truyền lực
Môn học Lý thuyết ô tô, máy kéo
Môn học Cấu tạo và sửa chữa ô tô, máy kéo
Môn học Khai thác kỹ thuật ô tô
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000004816-8
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000002618-23, 3000006460-4, 3000007053
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001160
000 00000nam a2200000 4500
00110963
00211
0048B0A619C-6F03-448F-B8D5-0B4F5B66112C
005202005051555
008130110s2001 vm| vie
0091 0
039|a20200505155534|bvanpth|c20130527163411|dvanpth|y20030922|zhoannq
082 |a629.244|bNg 527 Tr
100 |aNguyễn Khắc Trai
245 |aCấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con : |bHệ thống truyền lực hiện đại, hệ thống truyền lực điều khiển tự động (AT), hệ thống truyền lực ô tô hai cầu chủ động (4WD, AWD) / |cNguyễn Khắc Trai
250 |aTái bản có sửa chữa
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2001, 1999
300 |a196 tr : |bminh họa ; |c27 cm
650 |aÔ tô|xHệ thống truyền lực
690 |aLý thuyết ô tô, máy kéo
690|aCấu tạo và sửa chữa ô tô, máy kéo
690|aKhai thác kỹ thuật ô tô
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000004816-8
852|bKho mượn|j(12): 3000002618-23, 3000006460-4, 3000007053
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001160
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/629_cacnganhkythuatxaydungkhac/cau tao ht truyen luc oto con_nguyen khac trai_001thumbimage.jpg
890|a16|b230|c1|d38
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000007053 Kho mượn 629.244 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 15
2 3000006460 Kho mượn 629.244 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 10
3 3000006461 Kho mượn 629.244 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 11
4 3000006462 Kho mượn 629.244 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 12
5 3000006463 Kho mượn 629.244 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 13
6 3000006464 Kho mượn 629.244 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 14
7 3000002619 Kho mượn 629.244 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 5
8 3000002623 Kho mượn 629.244 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 9
9 3000002622 Kho mượn 629.244 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:10-08-2023
10 3000002618 Kho mượn 629.244 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 4
  1  2 of 2 
Nhận xét