Luận văn, luận án
352.57 Ng 527 D
Hoàn thiện công tác quản lý về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất /
DDC 352.57
Tác giả CN Nguyễn Đức Thanh Duy
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất / Nguyễn Đức Thanh Duy; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 115 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Thu hồi đất-Quản lý
Thuật ngữ chủ đề Hành chính công
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007325
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109374
00216
0045B0CD938-4786-405C-B5A3-2AB42A74E273
005201906051702
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190605170230|bvanpth|y20190516113632|zthanhnhan
082 |a352.57|bNg 527 D
100 |aNguyễn Đức Thanh Duy
245 |aHoàn thiện công tác quản lý về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất / |cNguyễn Đức Thanh Duy; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a115 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
650 |aThu hồi đất|xQuản lý
650 |aHành chính công
700|aNguyễn Văn Ngọc: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007325
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007325 Kho tham khảo (SDH cũ) 352.57 Ng 527 D Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét