Luận văn, luận án
658.834 Ng
Hoàn thiện công tác quản lý về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất /
DDC 658.834
Tác giả CN Nguyễn Đức Thanh Duy
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất / Nguyễn Đức Thanh Duy; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 115 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ công
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109374
00216
0045B0CD938-4786-405C-B5A3-2AB42A74E273
005201905161136
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190516113632|zthanhnhan
082 |a658.834|bNg
100 |aNguyễn Đức Thanh Duy
245 |aHoàn thiện công tác quản lý về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất / |cNguyễn Đức Thanh Duy; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a115 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
650 |aDịch vụ công
700|aNguyễn Văn Ngọc: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét