Luận văn, luận án
658.8 H
Phân khúc thị trường khách hàng sử dụng mạng điện thoại di động tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên /
DDC 658.8
Tác giả CN Hoàng Tùng Châu
Nhan đề Phân khúc thị trường khách hàng sử dụng mạng điện thoại di động tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên / Hoàng Tùng Châu; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 77 tr. : Minh họa ; 27 cm
Tùng thư Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Thị trường-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109373
00216
004DFC5EEAB-F70B-4266-AD4A-3C5BDB7D3699
005201905161131
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190516113155|zthanhnhan
082 |a658.8|bH
100 |aHoàng Tùng Châu
245 |aPhân khúc thị trường khách hàng sử dụng mạng điện thoại di động tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên / |cHoàng Tùng Châu; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a77 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
490 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ
650 |aThị trường|xNghiên cứu
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aNguyễn Văn Ngọc: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét