Luận văn, luận án
338.6048 H
Cải thiện chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Khánh Hòa /
DDC 338.6048
Tác giả CN Hồ Quang Chương
Nhan đề Cải thiện chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Khánh Hòa / Hồ Quang Chương; Nguyễn Thị Hiển: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 92 tr. : Minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quàn trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)
Thuật ngữ chủ đề Quản trị chiến lược-Cạnh tranh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiển: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109372
00216
004D6DB2E9B-9D00-4393-8F2E-834E55040BF7
005201905161127
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190516112718|zthanhnhan
082 |a338.6048|bH
100 |aHồ Quang Chương
245 |aCải thiện chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Khánh Hòa / |cHồ Quang Chương; Nguyễn Thị Hiển: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a92 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quàn trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ
650 |aChỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)
650 |aQuản trị chiến lược|xCạnh tranh
700 |aNguyễn Thị Hiển: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét