Luận văn, luận án
658 H 450 Ch
Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bưu chính chuyển phát của Bưu chính Viettel Nghệ An /
DDC 658
Tác giả CN Hồ Quang Chương
Nhan đề Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bưu chính chuyển phát của Bưu chính Viettel Nghệ An / Hồ Quang Chương; Nguyễn Thị Hiển: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 92 tr. : Minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quàn trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh-Năng lực cạnh tranh
Thuật ngữ chủ đề Bưu chính viễn thông
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiển: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007383
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109372
00216
004D6DB2E9B-9D00-4393-8F2E-834E55040BF7
005201906191647
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190619164740|bvanpth|c20190619164524|dvanpth|y20190516112718|zthanhnhan
082 |a658|bH 450 Ch
100 |aHồ Quang Chương
245 |aNâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bưu chính chuyển phát của Bưu chính Viettel Nghệ An / |cHồ Quang Chương; Nguyễn Thị Hiển: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a92 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quàn trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ
650 |aQuản trị kinh doanh|xNăng lực cạnh tranh
650 |aBưu chính viễn thông
700 |aNguyễn Thị Hiển: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007383
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007383 Kho tham khảo (SDH cũ) 658 H 450 Ch Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét