Luận văn, luận án
658.7 Tr
Phân tích chuỗi giá trị cá tầm tại tỉnh Lâm Đồng /
DDC 658.7
Tác giả CN Trương Công Hào
Nhan đề Phân tích chuỗi giá trị cá tầm tại tỉnh Lâm Đồng / Trương Công Hào; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 84 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Chuỗi cung ứng
Thuật ngữ chủ đề Logistics (Hậu cần)
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109370
00216
004AABDB2BE-3011-45A9-9D1A-22F073495099
005201905161120
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190516112003|zthanhnhan
082 |a658.7|bTr
100 |aTrương Công Hào
245 |aPhân tích chuỗi giá trị cá tầm tại tỉnh Lâm Đồng / |cTrương Công Hào; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a84 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aChuỗi cung ứng
650 |aLogistics (Hậu cần)
700 |aNguyễn Thị Kim Anh: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét