Luận văn, luận án
658.834 Ng 527 Ch
Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Lạt /
DDC 658.834
Tác giả CN Nguyễn Khánh Chi
Nhan đề Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Lạt / Nguyễn Khánh Chi; Phạm Thành Thái: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 82 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Phạm Thành Thái: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007371
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109369
00216
0046BBFCF2B-0E75-41C3-B843-9249D7ED86A4
005201906171610
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190617161024|bvanpth|y20190516111727|zthanhnhan
082 |a658.834|bNg 527 Ch
100 |aNguyễn Khánh Chi
245 |aĐo lường mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Lạt / |cNguyễn Khánh Chi; Phạm Thành Thái: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a82 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aPhạm Thành Thái: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007371
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007371 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 Ng 527 Ch Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét